23
دی

 

سیستم VRF ، نوعی از سیستم تهویه مطبوع DX است که شامل یک یونیت خارجی (مجموعه کمپرسور و کندانسور) در فضای باز و چندین یونیت داخلی (اواپراتور) با ظرفیت های مختلف در داخل فضا های قابل تهویه می باشد. این سیستم توانایی انتقال وکنترل مقدار مبرد جهت ایجاد برودت مورد نیاز در فضاهای داخلی ساختمان، بنا به نیاز تعریف شده را دارد. کنترل هوشمند در سیستم VRF (که در ادامه مطالب بطور مفصل به آن پرداخته میشود)، آن را از سایر سیستمهای تهویه مطبوع مرسوم در بازار متمایز نموده است.

انواع سیستم های VRF در یک طبقه بندی کلی عبارتند از:

سیستم لوله ای(Heat Pump)

سیستم های گرمای پمپ VRF به طور معمول به عنوان ۲ لوله‌ای شناخته می شود که اجازه گرمایش یا خنک کننده در تمام واحدهای داخلی را می‌دهد، اما به طور همزمان گرمایش و خنک کننده نیست. هنگامی که واحد های داخلی در حالت خنک کننده قرار می گیرند، به عنوان عامل عمل می کنند؛ هنگامی که آنها در حالت گرمایشی هستند، آنها به عنوان خازن ها عمل می کنند.

سیستم های پمپ گرمایی VRF به طور موثر در مناطق باز، فروشگاه های خرده فروشی، دفاتر کنار هم و یا همانطور که در شکل میبینید هر منطقه دیگری که نیاز به خنک سازی یا حرارت دادن در طول دوره های مشابه عملیاتی دارند، استفاده می شود.

سیستم لوله ای(Heat Recovery) – سرمایش و گرمایش همزمان

سیستم جریان متغیر با قابلیت بازیابی گرما (VRF-HR) می تواند به طور همزمان در حالت گرمایش و سرمایش عمل کند، و گرمای تولید شده در سیکل را مجددا استفاده نماید. هر یونیت داخلی از ۳ لوله با استفاده از جعبه ی اصلی که شامل یک سری از خروجیها است جدا می شود بطوریکه یک یونیت داخلی که نیاز سرمایشی دارد، خط مایع و دریچه های مکش را باز می کند و به عنوان یک تبخیر کننده عمل نموده و یک یونیت داخلی که نیاز گرمایشی دارد، دریچه های گاز داغ و مایع را باز می کند و به عنوان یک کندانسور عمل می کند. این اقدام متعادل می تواند منجر به صرفه جویی قابل توجهی در مصرف انرژی شود.

سیستم های Heat Recovery به طور موثر در مناطق برنامه ریزی باز، فروشگاه های خرده فروشی، ادارات و هر منطقه دیگری که نیاز به خنک سازی و حرارت دادن همزمان دارند، استفاده می شود.